Baggrunden for NewRetex

Vision og Mission

Vores vision er, at tøj skal blive til tøj igen, uden at dette medfører en negativ påvirkning af omgivelserne

Mere tøj skal genanvendes uden at påvirke omgivelserne negativt

Hos NewRetex kan vi imidlertid ikke stå alene i denne kamp, og derfor indgår vi strategiske partnerskaber med kræfter, som trækker i samme retning. Det har resulteret i en række forpligtende partnerskaber med aftagere og modtagere af tekstilaffald, som vi naturligvis stiller krav til.

Mission

Vores mission er at være den foretrukne samarbejdspartner til downcycling af tekstilaffald, og ligeledes være blandt de mest bæredygtige virksomhed i Nordeuropa. Herudover stræber vi efter at imødekomme markedets efterspurgte materialesammensætninger og farver i høj kvalitet.

Ikke alt tøj kan blive til tøj igen – endnu – så derfor samarbejder vi også med virksomheder og institutioner, som kan aftage vores produkter, så de forbliver så højt i affaldshierarkiet som muligt. Det betyder, at tekstilerne så vidt muligt skal forblive tekstiler og bruges derefter.

Vi søger sammen med udvalgte samarbejdspartnere at udvikle den bedst mulige kvalitet, for det understøtter vores vision om at tøj skal blive til tøj igen.
Læs om vores samarbejdspartnere her

En genbrugt T-Shirt

I stedet for at en ny T-shirt kommer fra nyudvundne materialer, som har et massivt klimaaftryk (fx 2700 liter vand eller så meget vand, som en person drikker gennem 2,5 år - Tekstilproduktionens og -affaldets indvirkning på miljøet), bidrager vi til, at en del af den nye T-shirt kommer fra andre tekstiler.

Dette gøres ved at modtage, sortere og klargøre affaldstekstilerne til videre bearbejdning på spinderier, så materialet kan blive til garn, stof og til sidst den nye T-shirt.
LÆS MERE OM SORTERINGEN »

KONTAKT

Skal vi tage hånd om dit tekstilaffald?
- tag fat i Betina og hør om dine muligheder
Betina Theilgaard Lauridsen
Circular Product Developer

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.