Hvad er

Tekstilaffald

Tekstilaffald er alle former for kasserede tekstiler, som ikke kan anvendes i deres nuværende form. Det kan f.eks. være tøj, sengetøj, gardiner, duge og meget mere. Tekstilaffaldet kan også være restprodukter fra tekstilproduktion, f.eks. afklip og andre ikke-anvendelige tekstiler.

KOM AF MED TEKSTILAFFALD

Har du tekstilaffald, som du gerne vil af med? Hos NewRetex kan vi sortere alle former for tekstilaffald så fibrene kan genbruges.
KOM AF MED TEKSTILAFFALD

Køb genenvendt tekstil

Kan din virksomhed bruge tekstilaffald? Efter sortering og inddeling i kategorier er vores tekstiler klar til at få nyt liv.
Køb genanvendt tekstil
TEKSTILAFFALD

Hvorfor kasseres tekstiler?

Der kan være mange grunde til at kassere tekstiler. Det kan f.eks. dreje sig om slidte, ødelagte og iturevne tekstiler, tekstiler med fejl, afklip og andre ikke-anvendelsesbare tekstiler, udgåede styles etc.

Udfordringen

Ifølge en rapport fra konsulenthuset McKinsey, producerer hver eneste europæer mere end 15 kg tekstilaffald om året. Og langt det meste af dette affald bliver brændt, eller ender på store lossepladser verdenen over. 

Der er således rig mulighed for at sikre en mere bæredygtig håndtering, så tekstilaffaldet i stedet kan blive en ressource.

Tænk bæredygtigt, tænk økonomisk, tænk recycling

Hos NewRetex sørger vi for effektiv sortering af tekstilaffald, som lever op til gældende regler.

Hvordan hjælper vi

Det gælder om at passe godt på jordens ressourcer – vi skal ikke alene bruge vores ressourcer på en mere hensigtsmæssig måde, men også blive bedre til at bruge ressourcerne igen og igen. 

Hos NewRetex sørger vi for, at så mange tekstiler som muligt kan få nyt liv. Vores mål: At mere tøj kan blive tøj igen.
Læs mere om FNs Verdensmål
Direkte:

12: Ansvarlig forbrug og produktion

Indirekte:

14: Ny produktion af tekstiler udleder store mængder kemikalier og mikroplast i havet.

15: Den plads, som ikke bliver brugt til at dyrke bomuld på, kan bruges til at genetablere naturen. Vi vil plante træer. M.m.

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.