SÅDAN KOMMER DU AF MED

TEKSTILAFFALD

Tekstilaffald modtages på vores fabrik på Busbjergvej 76 i Bjerringbro, hvor vores fuldautomatiske robotanlæg sørger for at behandle og sortere det indkomne affald. Vi sørger for, at udnyttelsesgraden bliver så høj som muligt.

Affald som en værdifuld ressource

Hos NewRetex sørger vi for effektiv sortering og genanvendelse af tekstilaffald, som lever op til gældende regler.

Den rette dokumentation

Vi registrerer alt vi modtager, og leverer dokumentation for hvor meget tekstilaffald, der er afleveret (målt i kg). Som kunde hos os kan du også få udarbejdet en rapport med oplysninger om, hvor meget affald der sendes til henholdsvis genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi.
LÆS MERE OM SORTERINGEN »
Vi sikrer data og sporbarhed
Du kan få dokumentation for det indleverede 
Vi registrerer mængder og materialer 
Vi sender de sorterede fraktioner videre til genanvendelse
Vi har to-vejs sporbahed på batch niveau på det vi modtager og det vi sender videre. 

KONTAKT

Skal vi tage hånd om dit tekstilaffald?
- tag fat i Anja og hør om mulighederne

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.