Robotter og sensorer

Vores teknologi

IDENTIFIKATION

Vi har i dag to robotter til at sortere tekstilaffaldet. Robotterne sorterer efter identifikation af materialesammensætning og farve identificeret af hhv. nær-infrarød (near-infrared, NIR) sensorer og kameraer. 

NIR-teknologien er ufarlig for mennesker med større bølgelængder og dermed lavere energi end det synlige lys.

ANALYSE

Der anvendes NIR spektroskopi til materialeidentifikation, som er en hurtig og ikke-destruktiv teknologi. Det er en optisk identifikation, som analyserer materialets molekylære opbygning.

Ved hjælp af 'mashine learning' fastlægges grænserne for det sorterede materiale, idet materialet sammenlignes med kendte sammensætninger og kategoriseres derefter.

UDFORDRINGER

Selvom vores robotter og sensorer er yderst effektive, så har de også udfordringer ved særlige tekstiler. Det gælder f.eks. tekstiler med flere lag, som sorteres efter det yderste lag, der er eksponeret for sensoren.

Tekstiler med store print og løststrikket tøj kan også blive kategoriseret forkert, da sensoren har svært med genkendelsen. Ligeledes med coated tekstiler.
LÆS MERE OM TEKSTIL SORTERING

Hvor langt er vi i dag?

Mekanisk recycling af ren bomuld er allerede en kendt teknologi, hvorimod kemisk recycling af polyester stadig er under udvikling. Det forventes – når processerne er fuldt udviklede – at op til 70% af tekstilaffaldet kan recirkuleres og genopstå som nye fibre. Dette gælder under 1% i dag.

Mens 70% af tekstilaffaldet kan omdannes til nye fibre, så kan de resterende 30% på sigt indgå i open-loop recycling eller syntetisk gasproduktion (McKinsey).

INDSAMLING AF AFFALD

Indsamling af tekstilaffald er bestemt ved lov i Danmark – forudsætningen for recirkulering af tekstilaffald er, at det samles ind.

Sortering af tekstilaffaldet er næste skridt, og her sker en pre-sortering, hvor alle salgbare tekstiler tages fra til gensalg, og hvor ikke-anvendeligt affald sorteres fra.

Derefter sikrer NewRetex’s automatiserede sorteringsanlæg en effektiv og dokumenterbar sortering efter farve og materialesammensætning. De efterfølgende processer er i dag ikke in-house, men fortsat på tegnebrættet. Dette gælder bl.a. neddeling og fjernelse af accessories (tilbehør) samt andre processer.
Udnyttelsen

i fremtiden

I fremtiden håber vi at kunne anvende 70% af tekstilaffaldet til nye fibre mens de resterende 30% kan indgå i open-loop recycling eller syntetisk gasproduktion.
Nye fibre
70%
Open loop
30%
 LÆS OM DEN CIRKULÆRE BESKRIVELSE

Kontakt

Ønsker du at vide mere om teknologien hos NewRetex, så tag fat i Andreas...
Andreas Lehmann Enevoldsen
Production Development Engineer

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.