Genbrugsbutikker

Har I mængder af tøj, som ikke kan afsættes i danske genbrugsbutikker og som har en tvivlsom destination ud af landet? 

Og vil I være med til at bygge en ny sektor for genanvendelses op i Danmark?

Så lad os hjælpe jer med jeres tekstilaffald. 
Vi har specialiseret os i sortering af kasserede tekstiler i materialer og farver, så de kan indgå i de genanvendelses processer, der passer til de forskellige  materialer.  

Efter sortering sendes de forskellige fraktioner videre til neddeling, opkradsning mv. til fibre der kan bruges i produktion af nye garner og metervarer. 

Vi tilstræber konstant at en så stor mængde tekstiler som mulig indgår i samme cirkulært loop, så tøj kan blive til tøj igen.

Ønsker I at komme af med jeres tekstiler på en mere bæredygtig måde, så tag fat i os.

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.