Om NewRetex

Hos NewRetex arbejder vi med tekstiler, genbrug og bæredygtighed. Vi sørger for at indsamle og sortere brugte tekstiler, så de kasserede produkter kan få nyt liv.
Ved at sortere tekstilerne i forskellige farver og kvaliteter, sørger vi for at langt mere tekstilaffald kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi. Vi tilbyder intelligent og automatisk sortering, så mulighederne for genanvendelse effektiviseres og forbedres.

Hvordan hjælper vi

Det gælder om at passe godt på jordens ressourcer – vi skal ikke alene bruge vores ressourcer på en mere hensigtsmæssig måde, men også blive bedre til at bruge ressourcerne igen og igen. 

Hos NewRetex sørger vi for, at så mange tekstiler som muligt kan få nyt liv. Vores mål: At mere tøj kan blive tøj igen.
Læs mere om FNs Verdensmål
Direkte:

12: Ansvarlig forbrug og produktion

Indirekte:

14: Ny produktion af tekstiler udleder store mængder kemikalier og mikroplast i havet.

15: Den plads, som ikke bliver brugt til at dyrke bomuld på, kan bruges til at genetablere naturen. Vi vil plante træer. M.m.