Partnerskaber og projekter

Hos NewRetex tror vi på, at samarbejde og gode partnerskaber bidrager til ny viden og udvikling af markedet for genanvendelse

Partnerskaber

Miljøstyrelsen: Tekstilaffaldspartnerskab

Miljøminister Lea Wermelin ønsker at fremme udviklingen, og har nedsat et tekstilaffaldspartnerskab med deltagelse af en række kommuner og virksomheder inden for affaldssektoren, samt start-ups, så som NewRetex A/S, som har specialviden indenfor tekstilområdet. 

Kommunernes Landsforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv deltager også i partnerskabet. Sammen skal partnerne udvikle og afsøge løsninger, der kan udvide mulighederne for håndtering og sortering af tekstiler, udvikle genanvendelsesteknologier og øge afsætningsmuligheder for tekstilaffaldet

Tekstilsymbiose Herning

Lifestyle & Design Cluster har startet projekt ‘Tekstilsymbiose Herning – tekstilrester og affald som ressource’ som har en målsætning om at sikre bedst mulig udnyttelse af tekstilressourcerne, især når alle danskere sandsynligvis allerede fra 2023 skal sortere tekstilaffald. 

Sammen med Herning Kommune, en række centrale spillere og 25 lokale virksomheder, vil vi få identificeret og afprøvet innovative systemer, som kan motivere og inspirere til udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller og at mindske miljøpåvirkningen. Projektet vil desuden komme med anbefalinger til ændringer til reguleringer, forskning og udvikling af genanvendelsesløsninger og afprøvning af nye innovative løsninger inden for den cirkulære tankegang.

Tekstil Revolutionen

Tekstilrevolutionen er en tekstilpolitisk tænketank, som arbejder for en tekstilindustri med et positivt aftryk på verden og de mennesker, der bebor den.

For at komme tekstilindustriens store problemer til livs, er der brug for databaserede løsninger og uafhængig viden, som vi skaber for nedenstående tre målgrupper.
Vil du også være partner?

Projekter

GCO - Grøn Cirkulær Omstilling
Projekters rammer og formål: Formålet med at deltage i Grøn Cirkulær Omstilling er at understøtte den videre udvikling af vores cirkulære forretningsmodel. NewRetex A/S står overfor store investeringer, som investeres i produktionsudstyr og etablering af produktionens set up i 2021/22. 

Det er derfor vigtigt fra starten at få gennemtænkt så mange cirkulære scenarier som muligt både af hensyn til vores forretningsmæssige setup, og af hensyn til de teknologiske valg. Projektet søges af NewRetex A/S og EcoCirkle ApS.
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt, som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små- og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU, og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.
Digitaliseringsboost
Projektets rammer og formål: Udvikling af system til genkendelse af tekstiler ved hjælp af ny sensorteknologi. Sorteringsenheden skal gøre det muligt at sortere tekstiler ud i ens kvaliteter og farve således at hver tekstiltype sorteres ud for sig. 

Sortering i kvaliteter øger genanvendelsesmuligheden efterfølgende, da det giver mulighed for at optimere den efterfølgende processering. Digitaliseringsboost søges af NewRetex A/S, NTO og VIA Herning.
Med DigitaliseringsBoost kan du få medfinansiering til at udvikle konkurrencedygtige nye produkter eller serviceydelser inden for digitalisering og industri 4.0 teknologier.
Fyrtårn – MUDP
Projektets rammer og formål: Udvikle, teste og demonstrere NewRetex konceptet, som består af et fuld-skala anlæg til modtagelse, sortering og processering af kasserede tekstiler. 

Projektet skal demonstrere hvorledes ny sensor, robot og automationsteknologi kan anvendes til at foretage intelligent og automatiseret sortering af tekstiler. 

Der foretages ikke sortering af tekstiler i Danmark, hvorfor dette projekt vil bidrage med en ny teknologi og et nyt koncept, som går videre end hvad der er standard på markedet i dag. Fyrtårn søges af NewRetex A/S, NTO, Ferrum Robotic, Marius Pedersen, DK Company, Herning Kommune, Tekstil Symbiose Herning, VIA Herning og Mascot.
Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.
Samarbejde og

MÅLSÆTNINGER

Hos NewRetex arbejder vi på at skabe opmærksomhed omkring genbrugssektoren i Danmark, så vi kan hjælpe virksomheder og forbrugere til at træffe et bedre valg.
KONTAKT OS

Frontrunners i den cirkulære omstilling

Vi samarbejder med de mest ambitiøse virksomheder og institutioner, der vil være frontrunners i den cirkulære omstilling. Det gør vi ved at beregne klima- og miljøaftryk og implementere cirkulære løsninger, der bryder med lineære brug-og-smid-væk modeller.

Kortlægning af den nyeste udvikling

Vi støtter myndigheder og politikere ved at skabe indsigt i branchen. Gennem kortlægning af de nyeste udviklinger kan vi pege på de knapper, der er nødvendige at skrue på, for at branchen bygger på konstruktive incitamenter.

Et bedre valg

Vi hjælper forbrugeren med at træffe valg, der er bedre for miljø og mennesker. Vi udvikler værktøjer og skaber undervisningsmaterialer, der støtter op om læringen om tøj og konsekvenserne af tekstilproduktion.

Samarbejdspartnere

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.