FN's

Verdensmål

Der er i alt 17 Verdensmål, SDG’er, som er specificeret i 169 konkrete delmål.
Målene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN’s topmøde i september 2015.

Målene sætter en ambitiøs ramme for den udvikling, som alle skal bidrage til at skabe frem mod år 2030 for at sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores jordklode.

Alle FN’s 193 medlemslande har med SDG’erne forpligtet sig til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene bygger på erkendelsen af at social, miljømæssig og økonomisk udvikling og sikring af fred og sikkerhed hænger uløseligt sammen, og målene fokuserer derfor også på at skabe fred og sikkerhed og stærke institutioner.
Målene er gensidigt afhængige og der er brug for en integreret indsats og for stærke partnerskaber for at opnå og sikre holdbare udviklingsresultater frem mod år 2030.

På verdensplan estimeres det, at beklædningsindustrien står for ca. 20 procent af al klodens spildevands-udledning og ca. 10 procent af den globale CO2-udledning. Med stigende tøjforbrug er udviklingen for de kommende år - trods coronakrisen - kun for opadgående.

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.