Sortering af tekstiler

Genanvendelse af jeres tekstil-affald

Kontakt os nu

Sortering og adskillelse bliver til 

NYE FIBRE

NewRetex modtager, sorterer og processerer kasserede tekstiler. Det betyder, at tekstilerne sorteres i kvaliteter og farver. Når tekstilerne sorteres efter farve og kvalitet, øges genanvendelsesmulighederne. Målet er, at så store mængder, som muligt, forbliver i samme loop. Altså at tøj kan blive til tøj igen.

Med de muligheder som findes i dag, er det desværre ikke muligt at genanvende alle kvaliteter og tekstil-sammensætninger. Der er dog ingen tvivl om, at genanvendelse af tekstiler er et vigtigt fokusområde, og i EU man besluttet at alle medlemslande skal genanvende en større andel af deres affald, heriblandt tekstiler. Forventningen er derfor, at der opstår et nyt marked for genanvendte tekstiler.

Ny lovgivning bliver afgørende

Sortering af tekstiler er ikke et område, som har været specielt interessant før, da der ikke har eksisteret en plan for affaldssortering
Det ændrer en ny EU-lov på, og derfor skal vi i Danmark sortere vores tekstilaffald allerede fra 2022, mens de resterende EU-lande følger efter fra 2025. 

På sigt vil udviklingen indenfor sortering af tekstilaffald ikke blot være interessant i Danmark, men også langt ud over landets grænser.
Det tyder også på, at tekstilproducenterne i fremtiden vil blive pålagt en afgift. 

Sammenholdt med de kommende muligheder for sortering, og den generelle holdningsændring blandt forbrugerne, vil genanvendelse af tekstiler blive vanvittigt hot.

Handling påkrævet

Jordens Ressourcer

Tekstilindustrien har et meget stort aftryk på en række miljøparameter som klima, kemi og vandforbrug. 

Derfor er det vigtigt at fremme den grønne omstilling, som er igangsat i branchen. Virksomheder, kunder og myndigheder kræver i stigende grad genanvendelige produkter og bæredygtige processer. Dette er med til at fremme et nyt og spændende marked, som kan skabe en global konkurrencefordel for alle som vælger at følge med.

Vil I være med?
KONTAKT OS

Missionen er klar

En forretningsmodel bygget op omkring cirkulær økonomi og udvikling af de teknologiske muligheder, skal øge genanvendelsen af kasserede tekstiler.

Vores mission er, at vi i 3. kvartal 2022 har en Version 2 af sorteringsanlægget som kan sortere 10 tons tekstil-affald om ugen.

Det overordnede mål er, at der i 2025 køres på fuld skala, hvor anlægget sorterer 40.000 tons tekstil-affald om året.

Samarbejdspartnere

Har du tekstilaffald?

Kontakt os og lav en aftale.

Tlf.: +45 88 53 36 66 - mail@newretex.com

pencilsort-amount-asc