Sortering af tekstilaffald til genanvendelse

Vil du af med tekstilaffald?

Til dig, der fx arbejder indenfor:
Kommune
Tekstilbranchen
Vaskeri
Affaldsbranchen
Genbrugsbutik / NGO’er
Industri
Læs mere

Vil du aftage genanvendte tekstiler?

Til dig, der kan bruge:
Sorterede tekstiler i ensartede fraktioner
Garner
Metervarer
Sparring & samarbejde ifbm genanvendelse af tekstilaffald
 
Læs mere
På vores anlæg i Rødkærsbro modtager vi alle former for tekstilaffald fra såvel offentlige institutioner som private virksomheder.

Vi sorterer tekstilaffaldet i farver og materialer, og sender det herefter videre til genanvendelse i det cirkulære loop.

Data og sporbarhed

Hos NewRetex sikrer vi alle data på det tekstilaffald vi får indleveret, så vi kan give dokumentation og sporbarhed for tekstilaffaldets videre vej i det cirkulære kredsløb.

Vi mener nemlig, at dokumentation og sporbarhed er en af grundstenene for en cirkulær økonomi inden for tekstiler.

Derfor leverer vi fuld tovejs sporbarhed på alt materiale, vi processerer. Det betyder, at vi på batch-niveau holder styr på det indleverede materiale fra vi modtager det, til vi har leveret det til vores aftagere.

På denne måde mener vi, at vi bedst muligt tilbyder en gennemskuelig og pålidelig sorterings- og genanvendelsesproces til vores kunder og samarbejdspartnere.

En af de mest miljøbelastende industrier i verden

Tekstilindustrien er blandt de mest miljøbelastende industrier i verden, og produktionen af tøj og tekstiler indtager i dag en 4. plads, når det gælder forbrug af råmaterialer og vand. Det vil vi gerne ændre på, men vi kan ikke gøre det alene…

Sammen skaber vi værdi...

Effektiv sortering
af affaldstekstil

NewRetex

Hvem hjælper vi?
NewRetex

Tekstilsortering for alle

Hos NewRetex modtager vi tekstiler fra mange forskellige brancher. Skal vi også modtage tekstiler fra din virksomhed eller organisation?

Blandt vores mange samarbejdspartnere findes tekstilproducenter og tøjbutikker, kommuner, genbrugsbutikker og vaskerier.
Kontakt os

Kommuner

Vi sorterer tekstilaffald fra kommunale genbrugspladser og andre kommunale tilbud. 
LÆS MERE

Tøjbranchen

Fra tøjbranchen sørger vi for at sortere udgåede styles, afklip og andre kasserede tekstiler.
LÆS MERE

Genbrugsbutikker

Vi sorterer alle former for tekstiler, der ikke har salgsværdi i landets genbrugsbutikker.  
LÆS MERE

Vaskerier

Vi modtager og sorterer alle former for slidte og udtjente tekstiler fra landets vaskerier.
LÆS MERE

Tekstilaffald må ikke brændes

Tidligere blev tekstilaffald sendt til forbrænding, men ny lovgivning i giver behov for nye løsninger. Dem finder du hos NewRetex.  
Fra den 1. juli 2023 må tekstilaffald ikke længere sendes til forbrænding, og derfor skal der tænkes i nye løsninger – både hos offentlige institutioner og private virksomheder. 

Hos NewRetex tilbyder vi en effektiv løsning hvor tekstilaffaldet kan sorteres, så det siden kan neddeles og genanvendes.
På vores sorteringsanlæg i Rødkærsbro imødekommer de nyeste krav til håndtering af tekstilaffald, og sørger for en høj udnyttelsesgrad af affaldet. 

Det sker i samarbejde med andre danske og europæiske aktører, som supplerer vores processer, så de neddelte tekstiler ender i nyt garn og stof, og således genopstår som nye tekstiler.

Et samarbejde med mange fordele

I skal ikke sortere affaldet først – Vi aftager alt jeres tekstilaffald

Hos NewRetex sørger vores automatiske sorteringsanlæg for at sortere tekstilaffaldet. Affaldet sorteres i forskellige kategorier, der forbedrer mulighederne for genanvendelse. 

I får fuld sporbarhed og dokumentation for graden af genanvendelse

Efter sorteringen på vores anlæg sørger vi for komplet dokumentation for graden af anvendelse. I kan således spore hvor stor en del af det afleverede affald, der kan benyttes til nye stoffibre, omdannes til andre materialer eller må destrueres. 

I kan leve op til regler og krav i Danmark og EU

I 2025 skal alle EU-lande sørge for, at tøj- og tekstilaffald sorteres og indsamles. I Danmark har Folketinget besluttet, at danske husholdninger skal begynde at sortere tekstilaffald senest 1. juli 2023.

I bidrager til at skabe en stærk genanvendelsessektor for tekstiler

Gennem mange år er tekstilaffald blevet brændt, men i dag er det muligt at genanvende en stor del af de kasserede fibre. Den fremtidige udvikling kræver dog, at der investeres i nye og bedre metoder til at sortere, neddele og genbruge tekstilaffaldet. Denne udvikling kan accelereres hvis flere virksomheder og offentlige institutioner tager aktivt del i den.    
NewRetex

PROCESSEN

Modtagelse

NewRetex modtager tekstilaffald fra hele landet. Når vi har modtaget affaldet, foretages en ’pre-sortering’ hvor alle salgbare tekstiler tages fra til gensalg. Det gælder bl.a. tøj som kan sælges.
LÆS MERE

Sortering

Tekstilaffaldet fordeles på et transportbånd, hvor automatiserede sensorer identificerer de forskellige affaldskategorier. Robotteknologien sørger for en ensartet sortering af tekstilaffaldet. 
LÆS MERE

Dokumentation

Når sorteringen er overstået, forsynes kunden med relevant dokumentation for tekstilaffaldets genanvendelsesgrad.
LÆS MERE

Bearbejdning

De sorterede materialer sendes efterfølgende videre til bearbejdning: Neddeling, separation af ikke-tekstiler og efterfølgende oparbejdning.
LÆS MERE
Kontakt os

Fremtiden hos NewRetex

Vi er løbende i dialog med vores samarbejdspartnere indenfor tekstilproduktionen i forhold til at skabe den optimale materialesammensætning, der kan opfylde producenternes behov.

Vi tager imod og håndterer store mængder tekstiler og opskalerer i de kommende år fra 10 tons om ugen til 40.000 tons på årsbasis i 2025. Vi behandler de modtagne tekstiler mekanisk på vores fuldautomatiske robotanlæg.

NewRetex News – fra affald til nyt tøj

Sign up og følg med i udviklingen indenfor genanvendelse af tekstiler.
warningsort-amount-asc