Tekstil sortering

Intelligent og automatiseret sortering af affaldstekstiler
NewRetex modtager, sorterer og processerer kasserede tekstiler. Det betyder, at tekstilerne sorteres i kvalitet og farve. Når tekstilerne sorteres efter farve og kvalitet, blive genanvendelsesmulighederne større.

På denne måde kan kasserede tekstiler blive til nyt tøj. Det er endnu ikke alle kvaliteter og tekstilsammensætninger, som kan genanvendes, men for hver dag der går, øges opmærksomheden omkring genanvendelsesmulighederne, hvilket er med til at udvikle marked.
HØR MERE
Innovativ udvikling

Intelligent og automatisk

Virksomheden

NewRetex er en forholdsvis ny virksomhed, som innovativt udvikler viden og processer om hvorledes ny sensor-, robot- og automations-teknologi kan anvendes til at foretage intelligent og automatiseret sortering af kasserede tekstiler.

Produktionsapparatet

Hos NewRetex benytter vi på nuværende tidspunkt et pilot-testanlæg, hvor vi kan behandle 10 tons om ugen. Anlægget vil i løbet af 2022/23 blive udvidet, så det i 2025 kan behandle 40.000 tons affaldstekstiler på årsbasis.
Når tekstilerne er sorteret i de rette kvaliteter er de klar til næste del af processen. Her forarbejdes granulat og tekstilstykker/pulp til garn og metervarer, for til sidst at ende som et nyt slutprodukt - f.eks. en t-shirt. Nogle kvaliteter kan endnu ikke omsættes i dette cirkulære loop, hvilket betyder, at affaldstekstilerne må downscales til andre produkter. En mindre mængde må desværre også brændes.

1

Indlevering af affaldstekstiler/ressourcer:
Der arbejdes med forskellige leverandør af affaldstekstiler. Vi har inddelt leverandørerne i fire overordnet grupper, som symboliseres af de fire lastbiler: 

1. Genbrugsstationer/kommuner
2. Tekstilbranchen
3. Vaskerier
4. Genbrugsbutikker

2

Fordeling:
Tekstiler må ikke ligge i længere tid, da de risikerer at udvikle lugt, ligesom fugt kan få tekstilerne til at rådne. Derfor er det vigtigt, at tekstilerne processeres hurtigt. Der startes med en fordeling, så tekstilerne ikke ligger oven i hinanden, ligesom der hurtigt kan dannes et overblik over mængden på transportbåndet. Der arbejdes med sporing/batch, så det er muligt at følge mængderne.

3

Pre Sortering/for sortering:
Efter fordelingen foretages en pre-sortering, hvor alle genstande, som ikke er tekstiler, vil blive frasorteret. Til dette formål anvendes de nyeste sorteringsteknologier. Herudover vil våde og lugtende tekstiler blive frasorteret.

4

Sortering:
Dette er hjertet af NewRetex’s sorteringsproces. Her sorteres tekstiler i kvaliteter og farver. Igen benytter vi en kendt teknologi, som er videreudviklet, så der er muligt at arbejde med mere korrekte data. Efter data er registret bliver der anvendt robotteknologi til at fjerne de forskellige kvaliteter fra transportbåndet.

5

Neddeling:
Alt efter hvilken proces kvaliteterne efterfølgende skal gennemgå, bliver de neddelt i forskellige størrelser.

6

Separation af tekstiler og knapper m.m.:
For at kunne gennemgå genanvendelsesprocessen, uanset om denne proces er kemisk, mekanisk eller termisk, er det vigtigt, at de ”hårde dele” frasorteres. Det gælder bl.a. knapper, lynlås, pynt m.m.). Dette sker mekanisk.

7

Typer af genanvendelse:
Der er tre overordnede typer af genanvendelse som kan ”omdanne tekstiler til nye fiber”. Det kan enten foregå mekanisk, kemisk eller termisk. De forskellige genanvendelsestyper er afhængige af input, altså kvalitet mens andre er afhængige af farver. Af denne grund sorteres tekstilerne i kvalitet og farve.

Vi tilstræber os konstant at så store mængder kan blive i samme loop, altså at tøj bliver til tøj igen. Nogle mængder bliver dog 'downcycklet' og indgår i nye produktgrupper som f.eks. papir, isolering, plader m.m. mens andre bliver brændt, da sammensætning af kvaliteter ikke kan genanvendes (eller hvis tekstilerne er våde eller beskidte).

8

Færdigvarer klar til forsendelse:
Vi arbejder med dansk eller europæisk setup i forhold til de videre genanvendelsesprocesser, hvor de neddelte tekstiler ender i nyt garn og stof.

9

Genanvendelsesprocessen:
Selve genanvendelsen foretages af andre virksomheder end NewRetex. Her arbejder vi på et dansk/europæisk setup for at sikre viden og udvikling i nærmarkederne. Derudover spares der CO2, samt ved det affald vi genererer, må vi også selv forholde os til princippet.

10

Traditionel tekstil proces:
Nu starter den traditionelle tilvirknings-proces hvor garn, metervarer etc., bliver til et færdigt produkt. Det kunne f.eks. være en t-shirt.

11

Take Back system:
Der arbejdes på et Take Back-system, som gerne skal fungere i samarbejde med andre virksomheder, som ønsker at aftage tekstiler. Det kunne enten være til direkte genbrug (førsteprioritet) eller alternativt ved at sende det resterende til genanvendelse.
KONTAKT OS NU